Forskjellen på SPOT pris og Fastpris

Hva er SPOT pris?

SPOT følger kraftmarkedet. 

Spotpris også kalt markedspris er en strømavtale som følger kraftmarkedet Nord Pool time etter time. Denne prisen er avhengig av tilbud og etterspørsel. Høyere etterspørsel etter kraft betyr høyere spotpris. Høyere tilbud av kraft følger lavere strømpriser. 

Vår "RSE-KAMPANJE" avtale

RSE-Kampanje  strømavtalen følger Spot-markedet på Nord Pool børsen, og du får strømmen til spotpris. Tilleget er et lite påslag per kWh.

  • 3 øre/kWh i påslag 

  • 0 kr/mnd 

  • Inkluderer el-sertifikat og mva.

  • Ingen  skjulte gebyrer.  

  • Ingen binding.

Hva er faspris?

Faspris betyr fast pris per kilowatttimen.  Du betaler samme pris måned etter måned, perkilowatttimen. Fastpris er ikke det samme som å betale samme regning hver måned. Man betaler samme pris/kWh hver måned. Månedens regningen kan variere avhengig av forbruket. 

Hvordan fastpris fungerer?

Strømleverandøren din inngår avtaler med kraftprodusenter. Denne avtalen er basert på fremtid. Dette vil si at strømleverandøren kjøper kraften nå for en pris i fremtiden; kan være helt til 3 måneder eller 5 år fremover.  Hvis på det tidspunktet strømprisen , altså Spot, går opp betaler du som har fastpris kun den fastprisen. Utover fastprisen er det strømleverandøren betaler for deg. Strømleverandøren derfor taper ved et slikt tilfelle. Dersom markedet går motsatt så tjener strømleverandøren et lite påslag per kilowatttimen. 

Fordel? 

Markedet eller spotprisen går opp, og du betaler fortsatt mindre enn om du hadde betalt ved en spot avtale! 

Ulempe? 

Markedet eller spotprisen går ned, og du betaler mer enn om du hadde en fastpris strømavtale!