Forskjellen på SPOT og Fastpris

Hva er SPOT pris?

Spot også kalt markedspris er en strømavtale som følger kraftmarkedet Nord Pool. Prisen på SPOT er avhengig av tilbud og etterspørsel. Høy etterspørsel etter kraft betyr høyere pris. Høyere tilbud av kraft betyr lavere pris. 

Følg markedet her: https://www.nordpoolgroup.com/en/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/ALL1/Hourly/?view=table

Hva er fastpris?

Fastpris betyr fast pris per kilowatttimen.  Du betaler samme pris måned etter måned, perkilowatttimen. Fastpris er ikke det samme som å betale samme regning hver måned. Man betaler samme pris/kWh hver måned. Månedens regningen kan variere avhengig av forbruket. 

Hvordan fastpris fungerer?

Strømleverandøren din inngår avtaler med kraftprodusenter. Denne avtalen er basert på fremtid. Dette vil si at strømleverandøren kjøper kraften nå for en pris i fremtiden; kan være helt til 3 måneder eller 5 år fremover.  Hvis på det tidspunktet strømprisen , altså Spot, går opp betaler du som har fastpris kun den fastprisen. Utover fastprisen er det strømleverandøren som betaler for deg. Strømleverandøren taper derfor ved et slikt tilfelle. Dersom markedet går motsatt så tjener strømleverandøren et lite påslag per kilowatttimen. 

Fordel? 

Markedet eller spotprisen går opp, og du betaler fortsatt mindre enn om du hadde betalt ved en spot avtale! 

Ulempe? 

Markedet eller spotprisen går ned, og du betaler mer enn om du hadde en fastpris strømavtale!