asdas

Gå tilbake til nettstedet og velg energinivåområdet i henhold til resultatet ditt.
Merk! Det beregnede beløpet er basert på forbruket du har gitt. Men hvis du bruker mer enn gitt, må du betale for ekstraforbruket. Prisen er basert på dagens markedspriser. Hvis du imidlertid bruker mindre enn det du informerte oss om, betaler vi deg tilbake for energien som ikke brukes. Og prisen vi bruker er den nåværende markedsprisen.