1. Angrerett
  2. Betaling 
  3. El-sertifikat 
  4. Nettleie

Angrerett

Etter du har inngått en strømavtale med Havskraft, har du 14 dagers angrerett. Utenfor denne fristen har du ikke angrerett.

Du kan likevel si opp avtalen dersom du har gått glipp av angreretten. Oppsigelsen er på 14 dager. For eksempel: Du inngår en avtale med Havskraft den 01.01. 2021. Til den 14.01.2021 har du angrerett. Fra og med den 15.01.2021 kan avtalen ikke trekkes. Hvis du sier opp likevel, flytter du til den leverandøreren som du ønsker etter 14 dager. Altså i slutten av måneden.

Lenke til skjemaet her.

Betaling

Betalingen skjer etterskuddsvis. Det betyr du betaler etter du har brukt.

Det faktureres mellom den 10 og 15  i neste måned med 14 dagers betalingsfrist.

Denne fristen må du selv passe på før den går videre til inkasso.

Elsertifikat

Alle strømleverandører er pålagt å kjøpe et gitt volum elsertifikater. Hensikten med sertifikatene er å gjøre det mer lønnsomt for kraftprodusentene å investere i fornybar energi som sol-, vind- og vannkraft. Kostnadene til elsertifikater vil variere med tilbud og etterspørsel,  og inngår i påslaget på strømprisen.

Les her om Elsertifikat satsene.

Nettleie

Hva er nettleie?

Nettleie er leien en strømforbruker betaler for å få strømmen hjem til seg gjennom nettverket. Nettet som du får strøm gjennom er ikke gratis. Nettleien du betaler går derfor til å vedlikeholde hele nettverket.

Nettleien er regulert av staten slik at prisen per killowatttimen(kWh) går ikke over en grense. Prisen er ikke fast hele tiden. Det kan endres med varsel fra netteieren.

Det finnes mange nettselskaper eller netteiere. Noen av de største er Statsnett, BKK, Elvia(Tidligere Havslund og Eidsiva) og mange andre. Nettselskapene streker på tvers av alle landsdelene og landsgrenser. Som for eksempel Statsnett er knyttet med svenske nettselskaper, som gjør at vi ved import og eksport av kraft bruker dette nettverket.

Prisene for de ulike nettselskaper kan du finne på fakturaen. Du kan også besøke nettselskapenes nettsteder, eller ved å direkte ringe nettselskapene.