GREPENE SOM KAN REDUSERE DITT STRØMFORBRUK

Hva påvirker strømprisene? Vi er i en periode med uvanlig høye strømpriser. Det er selvsagt mange ting man kan gjøre for å redusere strømregningen. Flere ting presser strømprisen stadig høyere opp. Høyt forbruk i forhold til kraftproduksjon, lite nedbør og ikke minst eksport av strøm til utlandet. Til nå i år har Norge netto eksportert […]

Reduser ditt strømforbruk

Vi er på en periode med uvanlig høye strømpris. Det er selvsagt mange ting man kan gjøre for å redusere strømregningen. Det er flere ting som presser strømprisen stadig høyere opp. Høyt forbruk i forhold til kraftproduksjon, lite nedbør og ikke minst eksport av strøm til utlandet. Til nå i år har Norge netto eksportert […]