Generelle Vilkår

Standard Vilkår
Leverandør av strøm er HAVSKRAFT AS. En som  kjøper/forbruker strøm fra oss er kalt «kunde». Betingelsene i avtalevilkårene aksepteres når kunden søker om bytte til HAVSKRAFT som strømleverandør. Kundeforholdet er opprettet når HAVSKRAFT har akseptert søknaden. Kunden plikter å sette seg inn i betingelsene nedenfor. Levering av strøm fra HAVSKRAFT skjer i henhold til vilkårene nedenfor. Dersom forhold ikke er berørt i avtalevilkårene, gjelder Forbrukerombudets standard kraftleveringsavtale. Oppdaterte vilkår vil til enhver tid være å finne på HAVSKRAFT sine internettsider www.havskraft.no.

Oppstart
HAVSKRAFT har ikke ansvar dersom en kunde som bestiller strøm fra HAVSKRAFT bryter en bindende avtale med en annen leverandør. HAVSKRAFT forbeholder seg retten til å kredittsjekke nye strømkunder. HAVSKRAFT forbeholder seg retten til å ikke akseptere kunder for leveranse av strøm. Kraftleveransen starter innenfor angrefristen dersom praktisk mulig. Kunden vil derfor ved angring innenfor fristen bli fakturert for forbrukt kraft, jf angrerettloven §21, men eventuelle faste avgifter vil bli trukket ut. Det opplyses om at kunden ved angring blir satt på ventestrøm hos sin nettleverandør og at det derfor vil være fordelaktig for kunden å finne en ny kraftleverandør fremfor å si opp avtalen.

Pris
Månedspottpris (områdepris) fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool + gjeldende månedgebyr, påslag pr kWh og offentlige avgifter. Spot følger kraftbørsen. Fastpris garanteres i 3 måneder til 5 år. Etter bindingsperiodens slutt blir kunden varslet dersom det skulle være noen endringer. Varslingen skjer 1-3 tre måneder før fastprisavtalen tar slutt. 

Fakturering
Avtalen faktureres månedlig – etterskuddsvis. Fakturaen er sendt per epost, Post, E-faktura eller kan også opprettes avtalegiro med månedlig trekk direkte fra kundens bankkonto.

Mislighold
Ved purring beregnes purregebyr. Vedr. inkasso refereres det til Inkassoloven (lov av 13. mai 1988 nr. 26). Dersom betaling ikke skjer innen betalingsfristen, kan strømleveransen stanses etter 14 dagers forutgående varsel, dersom kunden ikke innen den tid har reparert betalingsmisligholdet.

Personvern
Databehandlingen skjer i henhold til kravene i Personopplysningsloven. E-postadresser vil ikke videreformidles uten kundens samtykke.

PERSONVERN ERKLÆRING

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson

HAVSKRAFT AS behandler personopplysninger i forbindelse med leveranse av kraft og andre produkter og tjenester til privatpersoner og virksomheter, samt når du besøker vår nettside www.havskraft.no .

Vi tar personvern på alvor og er opptatt av å ivareta personvernlovgivningen slik at personopplysningene er oppdaterte og at konfidensialitet ivaretas.

Denne personvernerklæringen gir opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan de samles inn og hvilke rettigheter du har når personopplysninger om deg er registrert hos oss. Administrerende direktør er hovedansvarlig for vår behandling av personopplysningene.

Hvilke behandlinger av personopplysninger gjør vi?

1. Kundeopplysninger

Vi behandler personopplysninger som er nødvendig for våre leveranser av produkter og tjenester til deg som kunde eller som potensiell kunde. Registrering av personopplysninger er en forutsetning for våre leveranser.

Blant opplysningene som behandles er navn, fødselsnummer, anleggsadresse, fakturaadresse, e-postadresse, mobiltelefon samt informasjon om de produkter og tjenester du kjøper av oss, som strømforbruk pr. periode med mer.

Fødselsnummer er grunnlag for oppdatering av navn, adresse, postnummer og poststed fra Det Sentrale Folkeregisteret.

2. Elektronisk kommunikasjon og påmeldinger til arrangement

Det er mulig å abonnere på elektronisk kommunikasjon hvor vi presenterer informasjon og aktuelle tilbud. Dette er frivillig og innebærer at du mottar dette pr. e-post eller tekstmelding. For å kunne motta elektronisk kommunikasjon er det nødvendig å ha registrert e-postadresse/mobiltelefon på Min side.

Du kan når som helst trekke ditt samtykke til elektronisk kommunikasjon, og utsendelser stoppes.

I de sammenhenger hvor det gjennomføres arrangementer som krever påmelding, vil elektronisk påmelding kreve samtykke for registrering.

3. Bruk av analyseverktøy, informasjonskapsler (cookies) og annen teknologi

En informasjonskapsel(Cookies), er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på datamaskinen din når nettsiden åpnes. Vi bruker informasjonskapsler til å innhente statistikk og måle trafikk på internettsidene. Informasjonskapselen inneholder ikke IP-adresse og dens levetid er 6 måneder dersom ikke du sletter den. Du kan stille inn nettleseren din slik at bare de nettsidene du ønsker får lov til å lagre informasjonskapsler på maskinen din. Vi anbefaler at du benytter en søkemotor og søker etter «disable cookies» for å finne en oppskrift for akkurat din nettleser. Vær oppmerksom på at å begrense tilgangen til informasjonskapsler kan påvirke funksjonaliteten på nettstedet vårt.

Vi innhenter vanlig besøksstatistikk for våre nettsteder ved bruk av Google Analytics. Dette inkluderer hvilke av våre nettsider som er lest, tidspunkt, hvilken side du kom fra, geografisk område, samt type nettleser og operativsystem som benyttes. Vi kan se din brukerid om du logger på Min side, men vi knytter ikke de nevnte opplysningene til deg som person.Alle statistikkdata slettes etter 36 måneder.

Statistikken og andre teknologiløsninger, som kun samler anonym informasjon, hjelper oss med å forbedre internettsidene våre kontinuerlig, og forteller oss om hvilke sider vi skal vie mest oppmerksomhet og hvilke som skal slettes.

4. Utlevering av personopplysninger

For kunder som kjøper elektrisk kraft vil enkelte personopplysninger bli utlevert til nettselskapet som er ansvarlig for strømnettet til anleggsadressen. Pr. mai 2018 skjer dette direkte til netteier, mens dette i 1. kvartal 2019 vil bli erstattet med nytt nasjonalt register, ELHUB, som blir et felles register som bindeledd mellom alle kraftleverandører og netteiere.

For kunder som har inngått avtale om andre produkter og tjenester (fra nettbutikk, lading av elektriske kjøretøy, solcelleanlegg, smarthusløsninger eller mobiltelefoni) kan enkelte personopplysninger utleveres til underleverandører i forbindelse med montering og/eller drift av slike produkter/tjenester.

Det utleveres data i anonym form til ENOVA basert på de opplysninger som samles inn fra kunder som har inngått avtale om deltagelse i ENOVAs pilotprosjekt.Pilotprosjektet vurderer effekter av sanntidsrapportering av strømforbruk i tilknytning til smarthusløsninger.

5. Sletting av data

Kraftkunder

Etter at innføring av ELHUB er fullført i 2019 (felles register som bindeledd mellom netteiere og kraftleverandører) vil vi oppbevare dine avregningsopplysninger tre år etter avsluttet kundeforhold i samsvar med Energilovens Forskrift om endring i forskrift om kraftomsetning og nettjenester. Øvrige personopplysninger for kundeforholdet lagres i 5 år etter avsluttet fakturering i samsvar med regnskapsloven. Frem til alle avregningsoppgaver knyttet til perioden forut for innføring av ELHUB er avslutte