Hva påvirker strømprisene?

Vi er i en periode med uvanlig høye strømpriser. Det er selvsagt mange ting man kan gjøre for å redusere strømregningen. Flere ting presser strømprisen stadig høyere opp. Høyt forbruk i forhold til kraftproduksjon, lite nedbør og ikke minst eksport av strøm til utlandet. Til nå i år har Norge netto eksportert 15,5 TWh. Det tilsvarer årsforbruket til rundt 800.000 norske husstander, ifølge NVE.

Hva påvirker strømmarkedet og strømprisen i Norge?

Det er flere faktorer som påvirker den høye strømprisen høst og vinter. Strømprisen bestemmes av tilbud og etterspørsel, noe som betyr at strømprisene varierer i takt med endringer i forbruk, etterspørsel, fyllingsgrad i magasiner og lavere temperaturer.
En kaldere periode gjør at vi bruker mer strøm enn normalt. Er det i tillegg lite vind og nedbør, synker kraftproduksjonen samtidig. En slik kombinasjon av høyt forbruk og lav produksjon kan føre til økte strømpriser.
Strømmen kjøper du fra en strømleverandør. Strømleverandørene konkurrerer med hverandre med ulike priser og avtalevilkår, og forbrukerne står fritt til å velge den billigste og beste avtalen for deres behov.

Mindre nedbør

Det nordiske kraftmarkedet forsynes i stor grad av vannkraft, og derfor har mindre nedbør stor innvirkning på strømprisen. Mye regn gjør at mye vann kan brukes til kraftproduksjon. Når det er mye strøm tilgjengelig, går prisen ned.

Import og Eksport

Norge er en del av et europeisk kraftmarked.
Strømprisene har også økt i hele Europa på grunn av at flere europeiske land har besluttet å legge ned atom- og kullkraftverk. Den europeiske kraftmiksen er også i stor grad avhengig av fossil energiproduksjon. I dag har vi høye gasspriser pga
lave gasslagre etter en periode med lavere tilførsel av flytende naturgass (LNG) til Europa. Sammen med høye priser på kull og CO2-kvoter øker dette strømprisen i Europa.

Lønnsommere å eksportere til utlandet

 Til nå i år har Norge netto eksportert på over 15,5 TWh. Det tilsvarer årsforbruket til rundt 800.000 norske husstander, ifølge NVE. På grunn av at norske kraftprodusenter finner å eksportere mer lønnsom enn å importere eller selge sine produksjon i Norge, har dette bidratt mye til at strømprisene er høye disse dager.